top of page
SDC-x
Bok-cafe-4-2
Bok-cafe-12
Bok-cafe-9
Bok-cafe-14
Bok-cafe-2-3
Bok-cafe-13
Bok-cafe-6-2
Bok-cafe-4
Bok-cafe-2-2

SHOWROOM, SKØYEN DESIGNCENTER

OPPDRAGSGIVER: Skøyen Designcenter AS

FERDIGSTILT: 2013

FOTO: Kjetil Gudem

BESKRIVELSE: Skøyen Designcenter består av ulike produsenter som leverer innredning til prosjekter. De ønsker å være en inspirasjonskilde for det offentlige miljø. I forbindelse med en lansering av nye produkter ønsket oppdragsgiver å oppgradere deler av lokalet for å skape et optimalt showroom. I tillegg til å presentere produktene på en god måte var det et behov for å kunne benytte utstillingen i det daglige og på denne måten skape et mer dynamisk arbeidsmiljø. Dis. interiørarkitekter mnil as utformet et nytt konsept og foreslo endringer i planløsningen ut fra hvordan oppdragsgiver ønsket at rommene skulle benyttes. Dette gav mer flyt i lokalene og førte til at større deler ble tatt i bruk både av de besøkende og ansatte. Ved å benytte deler av utstillingen som arbeidsplass oppstod det flere muligheter og alternativer til de ordinære kontorplassene. I prosjektet ble det også valgt ut nye farger og innredning for å skape en helhet i showroomet.    

bottom of page