EMBETSBOLIG I TALLINN, ESTLAND

OPPDRAGSGIVER: Utenriksdepartementet

FERDIGSTILT: 2011

FOTO: Kaido Haagen

BESKRIVELSE: Da det var tid for å fornye representasjonsarealene i embetsboligen i Tallinn bestod oppdraget av å beskrive oppussing av alle overflater, ny solavskjerming og belysning i tillegg til innredning. Noen av møblene var det også et ønske om å beholde. Konseptet ble utformet med bakgrunn i husets karakter og gjenbruksmøblene. Det ble valgt en nøytral og klassisk base med grå vegger og tunge gardiner i tillegg til nyslipt og oljet eikegulv. Som en videreføring av dette og for å skape en helhet, ble de største møblene beskrevet i gråtoner og eik. Detaljer som mindre møbler og gulvtepper kunne da være friske og fargesterke for å gi mer liv til innredningen. Gjenbruksmøblene ble pusset opp og trukket om for å passe inn og alle gulvtepper ble spesialdesignet til prosjektet. Teppet med det organiske mønsteret ble fargetilpasset ved at produsenten fikk med seg tekstilprøver fra den øvrige innredningen, og inkorporerte fargene i gulvteppet. I tiden for implementeringen ble det foretatt en befaring som også var tidsbesparende i forhold til komunikasjon vedrørende monteringsanvisninger. 

 

 

PROSJEKTER